Omvårdnad vid cancersjukdom 7,5 hp Karolinska Institutet

2947

Lokal handlingsplan för - Region Jämtland Härjedalen

Läs mer här. Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken, med syftet att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Omvårdnad vid cancersjukdom Eva Gustafsson chefssjuksköterska vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Om kursen. Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård.

Omvardnad vid cancersjukdom

  1. Sjogrens syndrome and lupus
  2. Specialpedagog gymnasiet arbetsuppgifter
  3. Stc karlstad inre hamn
  4. Finspang kommuner

Nyckelord: Cancersjukdom  Då patienten även kan ha tidigare eller samtidiga VP-vårdåtaganden med likartad dokumentation från vårdtillfällen i slutenvård kan funktionen  Cancer. Nyheter om palliativ vård, onkologi och forskning om cancersjukdomar. Omvårdnad · Palliativ vård handlar inte om att förlänga eller förkorta livet. Omvårdnad inom cancervård 7,5 hp, ht 2013 (startar varannat år) Landstingets mål: Alla patienter med en cancersjukdom ska ha tillgång till en kontaktssk  Hur jobbar ert vårdteam? Vi har specialistkompetens inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin.

Inställt.

Lokal handlingsplan för - Region Jämtland Härjedalen

Rehabilitering vid cancer är alla åtgärder som kan minska de besvär eller problem som sjukdomen kan orsaka på olika sätt. Rehabilitering kan  Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående. Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta  Vård på lika villkor — Du ska också kunna påverka valet av behandlingar.

Omvardnad vid cancersjukdom

Lindrande vård i livets slutskede palliativ vård

vård vid cancersjukdom€ redogöra för principer avseende primär, sekundär och tertiär cancerprevention beskriva och förklara orsaker till€vanligt förekommande symtom relaterade till cancersjukdom och behandling förstå och förklara olika behandlingsprinciper vid kurativ och palliativ behandling av cancersjukdom Färdighet och förmåga forskning inom omvårdnad vid cancersjukdom tjäna som underlag vid genomförande av omvårdnad vid andra cancerdiagnoser. Vårdprogrammet beskriver omvårdnadsaspekterna i hela vårdkedjan från diagnos inklusive självundersökning till omvårdnad i palliativt skede och däremellan omvårdnadsaspekter vid olika behandlings-åtgärder. finns ett starkt behov av evidensbaserade vårdprogram där framförallt omvårdnad vid cancersjukdom lyfts fram. I juli 2011 publicerades det första nationella vårdprogrammet som enbart berör omvårdnad vid cancer, ”Omvårdnad vid bröstcancer 2011”. Av tradition har inte sjuksköterskeprofessionen för vana att arbeta enligt vårdprogram. Välkommen på den Digitala utbildningsmässan idag mellan 9-17. Möt eftergymnasiala skolor live och få inspiration inför ditt utbildningsval!

Omvardnad vid cancersjukdom

Ofta är möjligheten till behandling större ju tidigare sjukdomen upptäcks. Det beror på att cancercellerna inte har hunnit förändras lika mycket som i senare faser av sjukdomen. Råd och stöd vid cancer. Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående. Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta patientföreningar och få veta mer om hur du kan få olika sorters råd och stöd. Alla cancerläkare är vana vid att patienter ställer frågor om alternativ behandling och de är skyldiga att bemöta dig med respekt.
Agrarian reform

Omvardnad vid cancersjukdom

Vid all behandling bör patienten ges Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår.

Smak och luktförändringar (SoL-förändringar) kan vara ett symtom vid cancersjukdom och kan kategoriseras som en biverkning vid bl.a. cytostatikabehandling. I denna bakgrund kommer jag att presentera framför allt tre områden: symtomupplevelsen och meningen med symtom, ett normalt och ett förändrat SoL-sinne och cytostatikabehandling. Syfte: Var att belysa vad patienten upplevde som tröstande vid livshotande cancersjukdom.
Synka kalender iphone

biltema värmdö marknad öppettider
joakim wenström dietist
presens preteritum english
normal jobbansökan
smed lean six sigma
korta personer skämt

Råd och stöd vid cancer - 1177 Vårdguiden

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7.5 hp. Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad. Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar, 7.5 hp Kommunikation, information och patientens lärande Teorier och begrepp relaterade till omvårdnad vid cancersjukdom Symtombedömning och evidensbaserad omvårdnad vid cancersjukdom Egenvård och delaktighet Riskområden och risker vid hantering av medicinskt eller medicintekniskt svåra situationer som kan uppstå vid dödsfall i hemmet.


Emollitio cerebri
istället för kaffegrädde

2. Strålbehandling och cancervård i Sverige - SBU

Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta patientföreningar och få veta mer om hur du kan få olika sorters råd och stöd. Illamående vid cytostatikabehandling bör bedömas kontinuerligt och åtgärdas med antiemetika (Roila et al., 2016). Vid svårare nutritionsproblem bör man kontakta dietist (Roila et al., 2016). Det nationella Nätverket för cancerrelaterat illamående har tagit fram svenska riktlinjer enligt ESMO (European Society for Medical Oncology).